Linguas

En la lingua tschernida na stattan betg a disposiziun tut ils cuntegns. Vulessas Vus experimentar l'entir mund da la Viafier Retica? Midai sin il link tudestg

Linguas

En la lingua tschernida na stattan betg a disposiziun tut ils cuntegns. Vulessas Vus experimentar l'entir mund da la Viafier Retica? Midai sin il link tudestg

graubündenPASS

Fahrspass nach Mass

graubündenPASS

Ticket auswählen

Ticket


Close tooltip
graubündenPASS (all regions) 2 within 7 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 2 days within 7 days for all regions of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS (all regions) 5 within 14 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 5 days within 14 days for all regions of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS (Northern region) 2 within 7 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 2 days within 7 days for the region North of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS (Northern region) 5 within 14 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 5 days within 14 days for the region North of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS (Southern region) 2 within 7 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 2 days within 7 days for the region South of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS (Southern region) 5 within 14 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 5 days within 14 days for the region South of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS Bike (all regions) 1 day

The graubündenPASS Bike is available for 1 day for all Graubünden (all regions) according to the defined area of application.

Close tooltip
graubündenPASS Bike (Northern region) 1 day

The graubündenPASS Bike is available for 1 day region north according to the defined area of application.

Close tooltip
graubündenPASS Bike (Southern region) 1 day

The graubündenPASS Bike is available for 1 day region south according to the defined area of application.

Fehler

Reisende

Details Reisende

Buchung abschliessen

Bitte warten... Abbrechen