Język

W wybranym przez Państwa języku nie są dostępne wszystkie treści. Czy chcieliby Państwo poznać cały świat Kolei Retyckiej? Zmień na angielski.

Język

W wybranym przez Państwa języku nie są dostępne wszystkie treści. Czy chcieliby Państwo poznać cały świat Kolei Retyckiej? Zmień na angielski.

graubündenPASS

Tailor-made travel enjoyment

graubündenPASS

Select ticket

Ticket


Close tooltip
graubündenPASS (all regions) 2 within 7 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 2 days within 7 days for all regions of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS (all regions) 5 within 14 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 5 days within 14 days for all regions of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS (Northern region) 2 within 7 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 2 days within 7 days for the region North of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS (Northern region) 5 within 14 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 5 days within 14 days for the region North of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS (Southern region) 2 within 7 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 2 days within 7 days for the region South of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS (Southern region) 5 within 14 days

The graubündenPASS offers free transport on trains and buses on 5 days within 14 days for the region South of Graubünden.

Close tooltip
graubündenPASS Bike (all regions) 1 day

The graubündenPASS Bike is available for 1 day for all Graubünden (all regions) according to the defined area of application.

Close tooltip
graubündenPASS Bike (Northern region) 1 day

The graubündenPASS Bike is available for 1 day region north according to the defined area of application.

Close tooltip
graubündenPASS Bike (Southern region) 1 day

The graubündenPASS Bike is available for 1 day region south according to the defined area of application.

Error

Passengers

Details of passengers

Complete booking

Please wait… Cancel