Právní informace

Podmínky použití www.rhb.ch

Upozornění
Než budete pokračovat dále, přečtěte si prosím pozorně následující podmínky. Osoby, které si otevřou stránky www.rhb.ch (dále webové stránky), prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s následujícími ustanoveními.

Obecné
Veškeré informace a služby uvedené na webových stránkách jsou určeny výhradně pro osobní potřebu a pro informační účely. Společnost Rhätische Bahn AG si vyhrazuje právo omezit provozní dobu těchto webových stránek nebo je z technických důvodů dočasně pozastavit, a to bez předchozího upozornění. Veškerý obsah na webových stránkách může být zcela nebo částečně změněn, doplněn nebo odstraněn. Dále si Rhätische Bahn AG vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky použití. V případě, že by jednotlivá ustanovení těchto Podmínek ztratila platnost, platnost zbývajících ustanovení zůstává nedotčena. Každý uživatel má osobní odpovědnost sledovat tyto podmínky pravidelně, a dozvědět se tak všechny případné změny.

Copyright
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny prvky na těchto webových stránkách (zejména autorská práva a ochranné známky) v duševním vlastnictví výhradně společnosti Rhätische Bahn AG. Úplné nebo částečné použití nebo reprodukce obsahu webových stránek pro publikační nebo komerční účely vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Rhätische Bahn AG a její vyjádření jako autora. Práva na užití softwaru a prvků se vztahují i na stažení nebo zkopírování webových stránek nebo jejich části.

Omezení odpovědnosti
Společnost Rhätische Bahn AG vyvíjí snahu, aby byl veškerý obsah webových stránek úplný, aktuální a správný. Nicméně nemůže zaručit úplnost, aktuálnost a správnost jakéhokoli obsahu těchto webových stránek (to platí zejména pro nabídky, tarify, ceníky apod.). Nemohou být vyloučeny ani nepřesnosti jako opomenutí či typografické chyby.
Společnost Rhätische Bahn AG neodpovídá za škody (včetně následných škod), které vyplývají z přístupu k obsahu webových stránek nebo z použití informací obsažených na webových stránkách. Odmítá veškerou odpovědnost za chyby internetu jakéhokoliv druhu (poruchy, výpadky, viry atd.). Návštěva webových stránek, využití informací na nich obsažených nebo využívání služeb je pouze na vlastní riziko a odpovědnost.

Ochrana údajůZáruce ochrany údajů přikládá společnost Rhätische Bahn AG velký význam. V zásadě ale rozhodují návštěvníci a uživatelé těchto stránek, které osobní informace společnosti Rhätische Bahn AG sdělí. Při registraci nebo rezervaci potřebuje společnost Rhätische Bahn AG nutně určité osobní údaje. Pokud služby poskytuje třetí strana, předá společnost Rhätische Bahn AG přijatá data příslušnému poskytovateli služeb, k čemuž uživatel společnost Rhätische Bahn AG zadáním osobních údajů automaticky zmocňuje. Osobní údaje jsou považovány za důvěrné. Proto se jakékoli další zpracování nebo poskytnutí třetí straně provádí pouze anonymně.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že společnost Rhätische Bahn AG při návštěvě stránek a pročítání newsletterů automaticky přebírá informace, které jí umožní zkoumat chování návštěvníků a uživatelů. Od toho si společnost Rhätische Bahn AG slibuje lepší možnosti optimalizace své nabídky. Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textová data, která jsou ukládána ve vašem počítači a která umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace získané prostřednictvím cookies o vašem používání webových stránek jsou zpravidla odesílány na server Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na těchto webových stránkách je však vaše IP adresa z Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním zkrácena. Na objednávku provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace využívat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavovat zprávy o aktivitách na webových stránkách a poskytovat provozovateli další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu.

IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude nijak spojována s ostatními daty od Google. Ukládání cookies můžete zabránit v nastavení svého webového prohlížeče; upozorňujeme vás ale na to, že v tomto případě je možné, že nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Ukládání cookies a s tím souvisejících dat o vašem používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) na Google a jejich zpracování společností Google můžete zabránit tak, že si pod tímto odkazem stáhnete a instalujete dostupný plugin pro svůj prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tyto webové stránky využívají následující funkce Google Analytics pro zobrazování reklam, to znamená pro remarketing, reporty k impresím v síti Google Display, integraci služby DoubleClick Campaign Manager a reporty Google Analytics, aby zobrazování odpovídalo demografickým ukazatelům a zájmům. Službu Google Analytics pro zobrazování reklam můžete deaktivovat a inzerci v síti Google Display upravit pomocí nastavení inzerce.

Tyto webové stránky využívají remarketing pomocí služby Google Analytics pro online reklamu. Naše inzeráty obsahují odkazy na webové stránky externích poskytovatelů (včetně Google). My i externí poskytovatelé (včetně společnosti Google) používáme společně vlastní soubory cookie (např soubory cookie služby Google Analytics) a cizí soubory cookie (např. soubory cookie DoubleClick) za účelem zobrazování, uspořádání a optimalizace reklam na základě vašich předchozích návštěv na našich stránkách.
Tyto webové stránky využívají reporty k impresím v síti Google Display a integraci služby DoubleClick Campaign Manager. My i externí poskytovatelé (včetně společnosti Google) používáme společně vlastní soubory cookie (např soubory cookie služby Google Analytics) a cizí soubory cookie (např. soubory cookie DoubleClick) za účelem vyhodnocení v reportech, jak naše inzertní imprese, další využívání inzertních služeb a interakce s těmito inzertními impresemi a službami souvisejí s návštěvami našich webových stránek.
Tyto webové stránky využívají reporty Google Analytics ke zobrazování podle demografických ukazatelů a zájmů. V Google Analytics používáme pro účely analýzy trendů a marketingu data získaná ze zájmově orientované reklamy Google a údaje o návštěvnících (např. věk, pohlaví a zájmy) od externích poskytovatelů.

Odkazy na jiné webové stránky
Některé odkazy na webových stránkách vedou na jiné webové stránky, na jejichž obsah nemá společnost Rhätische Bahn žádný vliv. Společnost Rhätische Bahn v žádném případě neručí za jejich obsah, nabízené produkty a služby a další nabídky. Tyto odkazy slouží pouze pro pohodlí uživatele a jeho informaci. Pokud návštěvník odkaz využije, činí tak pouze na vlastní riziko a odpovědnost.

Užití práva a příslušnost soudu
Jakékoliv spory mezi návštěvníky/uživateli webových stránek a společností Rhätische Bahn AG, které vyplývají z provozu/návštěvy stránek, přísluší výlučně soudům v sídle společnosti Rhätische Bahn v Churu. Používání těchto stránek podléhá výhradně švýcarskému právu.

© Rhätische Bahn AG, duben 2014